Dzień: 28 grudnia, 2021

W związku z planowanym przekształceniem działalności INNPRO Robert Błędowski w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod nazwą INNPRO Robert Błędowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,