Przekształcenie w spółkę z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym przekształceniem działalności INNPRO Robert Błędowski w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod nazwą INNPRO Robert Błędowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mającym się dokonać na przełomie roku, pragniemy Państwa poinformować, że wraz z dniem przekształcenia zmieni się forma prawna prowadzonego przez INNPRO Robert Błędowski przedsiębiorstwa, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki INNPRO Robert Błędowski wynikające z naszych dotychczasowych relacji i umów.

Nadto, pragniemy poinformować, że po rejestracji przekształcenia działalność INNPRO Robert Błędowski będzie kontynuowana w formie spółki pod firmą INNPRO Robert Błędowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku.

Spółce zostanie nadany numer KRS; ponadto zmianie ulegnie NIP oraz REGON. O aktualnych danych spółki poinformujemy odrębnym komunikatem.

Related Articles

Wiadomość została wysłana.
Wkrótce się z tobą skontaktujemy.